เปิดตัว Uber Health ไว้เรียกรถไปโรงพยาบาล

เปิดบริการใหม่ Uber Health ให้ผู้ป่วยใช้เรียกแบบไม่ฉุกเฉิน เพื่อไปหาหมอตามเวลาที่นัดหมายไว้ก่อนแล้ว โดยผู้ใช้ไม่ต้องมีต้องมีแอคเคาท์ Uber มาก่อน

Uber เปิดบริการใหม่ Uber Health ให้ผู้ป่วยใช้เรียกรถเพื่อไปโรงพยาบาลแบบไม่ฉุกเฉิน คือไปหาหมอตามเวลาที่นัดหมายไว้ก่อนแล้ว โดยผู้ใช้ไม่ต้องมีต้องมีแอคเคาท์ Uber มาก่อนก็ได้

งานนี้ร่วมมือร่วมกับโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์บำบัด ฯลฯ กว่า 100 แห่ง  โดยที่บริการใหม่นี้นอกจากอยู่ในแอพ ยังมีเป็น API ไว้ให้แอพหรือเว็บอื่นๆขององค์กรหน่วยงานบริษัทต่างๆนำไปใช้ในแอพของตัวเองได้ด้วย

บริการนี้จะเริ่มที่สหรัฐอเมริกาก่อน  แล้วถึงอาจจะขยายไปประเทศอื่นๆต่อไป

จากข้อมูลของ Transit Cooperative Research Program มูลค่ารวมของค่าเดินทางไป ร.พ. แบบไม่ฉุกเฉินในสหรัฐฯคิดเป็นกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขับรถไม่ได้หรือไม่สะดวกขับไป
 ข่าวจาก
  theverge.com/2018/3/1/17061862/uber-health-non-emergency-medical-transportation-hipaa