วัยรุ่นอเมริกันใช้ Youtube มากแซง Facebook แล้ว

วัยรุ่นอเมริกันใช้ Youtube มากกว่า Facebook แล้ว จากเดิมปีก่อนๆที่วัยรุ่นอเมริกันโดยรวมใช้ Facebook เป็นประจำถึงราว 70% ซึ่งมากกว่า Youtube มาตลอด

หลายครั้งที่พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิตัลของชาวอเมริกัน เป็นตัวบ่งชี้อนาคตพฤติกรรมของคนชาติอื่นๆต่อไป …

ซึ่งล่าสุด มีการสำรวจพบว่าวัยรุ่นอเมริกันใช้ Youtube มากกว่า Facebook แล้ว จากเดิมปีก่อนๆที่วัยรุ่นอเมริกันโดยรวมใช้ Facebook เป็นประจำถึงราว 70% ซึ่งมากกว่า Youtube มาตลอด

โดยการสำรวจต้นปี 2018 นี้พบว่าวัยรุ่นอเมริกันใช้ YouTube (85%), Instagram (72%), Snapchat(69%), … และ Facebook ตกลงไปอยู่อันดับที่สี่โดยอยู่ที่ 51%

ส่วนในไทยปัจจุบันต้นปี 2018 นั้น มีการสำรวจโดยบริษัท “We Are Social”  และบริษัท “Hootsuite”  พบว่าคนไทยใช้เฟสบุ้คเป็นประจำ 51 ล้านคน (นับรวมทุกวัย) รองลงไปเป็น Youtube และรองลงไปเป็น LINE

ถ้าเทรนด์ในสหรัฐอเมริกายังคงดำเนินต่อไป วัยรุ่นและหนุ่มสาวไทยก็คงจะใช้ยูทูบมากขึ้น และใช้เฟสบุ้คน้อยลงไปเรื่อยๆเช่นกัน (ซึ่งปัจจุบันก็อาจเป็นอย่างนั้นแล้ว แต่ยังไม่มีใครสำรวจในไทยเฉพาะวัยรุ่นแยกออกมา)
ข่าวจาก
 pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018

ภาพจาก

 flickr.com/photos/verkeorg/24497954734