ไทยสร้างแบตเตอรี่ “สังกะสีไอออน” สำเร็จ – ถูกกว่าลิเธียมไอออน

ประเทศไทยพัฒนา “แบตเตอรี่สังกะสีไอออน” ได้สำเร็จ - มีความจุไม่แพ้ลิเธียมไอออน แต่ปลอดภัยไม่ติดไฟ ไม่ระเบิดแม้ถูกเจาะ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และรีไซเคิลได้

แบตเตอรี่แบบ “ลิเธียม-ไอออน” ถูกใช้ทั้งในมือถือ โน๊ตบุ้ค กล้อง ไปถึงรถยนต์ ev พลังไฟฟ้า   และช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมากำลังขาดแคลนอย่างหนัก  ทำให้การผลิตทุกอย่างเหล่านี้หยุดชะงัก

 

แต่ล่าสุดศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พัฒนา “แบตเตอรี่สังกะสีไอออน” ได้สำเร็จแล้ว

 

แบตเตอรี่สังกะสีไอออนนี้เป็นทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัย และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพราะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนยังมีข้อเสีย สามารถติดไฟและระเบิดได้ตามที่เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีส่วนผสมของโลหะหนักที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

 

แบตเตอรี่สังกะสีไอออนของไทยนี้ ได้นำเทคโนโลยีกราฟีนเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บประจุของแบตเตอรี่ ให้มีค่าการเก็บประจุสูงถึง 200-220 mAh/g และมีค่าความหนาแน่นพลังงานอยู่ในช่วง 200-250 Wh/kg ให้ค่าแรงดันได้ 1.2–1.4 โวลต์ สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 2,000 รอบ

 

ซึ่งนี่ถือว่ามีประสิทธิภาพด้านความหนาแน่นพลังงานสูงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด และสามารถเทียบเคียงกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนบางชนิดได้  ซึ่งแบบลิเธียมนั้นในไทยนั้นยากจะผลิตเพราะไทยไม่มีแหล่งแร่นี้  ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด

 

แบตเตอรี่สังกะสีไอออนยังมีจุดเด่นในหลายด้าน เช่น ด้านราคา ด้านความปลอดภัย และด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวัตถุดิบสังกะสีมีราคาถูกและมีปริมาณมากในธรรมชาติ แบตเตอรี่สังกะสีไอออนมีความปลอดภัยสูง ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิดแม้ถูกเจาะ ที่สำคัญไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำมารีไซเคิลได้

 

ส่วนสมรรถนะก็อยู่ในระดับดี สำหรับแนวทางการนำไปใช้งาน เช่น ระบบกักเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย สถานีวิทยุสื่อสารทหาร รถไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้า หรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง อาทิ แท่นขุดเจาะน้ำมัน

 

การค้นพบนี้ จะถูกพัฒนาสู่ “แบตเตอรี่สมรรถนะสูง” นับเป็นโอกาสและความท้าทายในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ความมั่นคงทางพลังงาน รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยต่อไป

 

 

 ข่าวจาก
  nstda.or.th/home/news_post/zink-ion-battery