Zoom เพิ่มฉากหลังร่วมกัน สำหรับผู้เข้าประชุมนั้นทุกคน

"ซูม" ออกระบบใหม่ "Immersive View" ให้ทุกคนในกลุ่มใช้ภาพหลังฉากร่วมกันได้ เช่น ภาพห้องประชุม, ห้องเรียน  โดยทุกคนปรากฏซ้อนบนฉากเดียวกัน  เหสมือนนั่งในห้องเดียวกันจริงๆ

แอพประชุมชื่อดัง Zoom ออกระบบใหม่ “Immersive View” ให้ทุกคนในกลุ่มใช้ภาพหลังฉากร่วมกันได้ เช่น ภาพห้องประชุม, ห้องเรียน  โดยทุกคนปรากฏซ้อนบนฉากเดียวกัน  เหสมือนนั่งในห้องเดียวกันจริงๆ

 

ฟีเจอร์ใหม่นี้เน้นสร้างสีสันความสนุกสนาน โดยอาจจะเป็นคลิปวิดีโอได้ด้วย   เช่นคลิปชายหาดที่เห็นต้นมะพร้าวไหวและคลื่นซัดชายหาดอยู่ตลอด เป็นต้น

 

การใช้ “Immersive View” นี้ ผู้ดูแลห้องประชุมมีหน้าที่เลือกรูปและเลือกเปิด  โดยสามารถอัพโหลดรูปหรือคลิปที่หามาเองขึ้นไปได้ด้วย  ซึ่งถ้าไม่พอดีกับจอ ก็ยังสามารถย่อขยายได้ด้วย

 

… อย่างไรก็ตาม  ผู้เข้าร่วมจะมองเห็น Immersive View นี้ได้  ก็ต้องเป็นใช้โปรแกรมหรือแอพ Zoom เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น

 

ช่วงแรกนี้ Immersive View ยังใช้ได้เฉพาะกับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 25 คนเท่านั้น   โดยถ้าเกิน 25 คน คนอื่นๆหลังจากนั้นก็จะถูกมองเห็นเป็นแค่รูปในกรอบเล็กๆ (thumbnail)

 

 

 ข่าวจาก
  theverge.com/2021/4/26/22400362/zoom-immersive-view-meeting-virtual-backgrounds